English

Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinde değişiklikler yapılmıştır

Sirküler No: 1485

Bakanlar Kurulu’ nun 21.10.2013 tarih ve 2013/5585 sayılı Kararının eki Kararla, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15’ inci, 20’ nci, 56’ ncı, 60’ ıncı ve 84’ üncü maddelerinde yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri, belediye grupları itibarıyla ekteki şekilde tespit edilmiştir.

Karar hükümleri 19.05.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın