English

Binek otomobiller, cep telefonları, alkollü içki ve sigarada özel tüketim vergisi artırılmıştır.

Sirküler No: 1503

1-) BİNEK OTOMOBİLLER, CEP TELEFONLARI, ALKOLLÜ İÇKİ VE SİGARA’ DA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ARTIRILMIŞTIR.

Bakanlar Kurulunun 31.12.2013 tarih ve 2013/5761 sayılı Kararı ile bazı mallarda uygulanan ÖTV oranları artırılmıştır. Artırılan tutarlara ilişkin bilgiler şu şekildedir.

87.03 G.T.İ.P No.lu Binek Otomobiller Eski oran 01.01.2014 Tarihinden İtibaren
1600 cm3’ e kadar %40 %45
1600 cm3 – 2000 cm3 %80 %90
2000 cm3’ ü geçenler %130 %145

Cep Telefonları;

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı Listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P numaralı cep telefonlarının her bir adeti için belirlenen asgari vergi tutarı 120.- TL’ na çıkartılmıştır.

Alkollü İçkiler ve Sigaralar;

Alkollü içki ve sigaralar için belirlenen tutarlar yukarıda tarih ve sayısı belirlenen Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer almaktadır.

Artırılan oran ve tutarlar 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

2-) CEP TELEFONU SİM KARTLARI İÇİN TAHAKKUK EDECEK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI ARTIRILMIŞTIR.

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 10 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2014 tarihinden itibaren mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (cep telefonu numarası – sim kartı alınmasında) özel iletişim vergisi tutarı 40,- TL olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın