English

Fazla saatlerde çalışma, özürlü teşviki, SGK ilişiksizlik belgesi

Sirküler No: 1505

1-)  FAZLA SAATLERDE ÇALIŞMADA İŞÇİNİN ONAYININ ALINMASI. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 41’inci maddesi ve yönetmeliğin 9.uncu maddesi uyarınca fazla çalışma için her yıl yeniden işçinin yazılı muvafakatinin alınması gerekir.

İşçi ile işveren arasında yapılmış olan iş sözleşmesinde “işçi fazla mesai yapmayı kabul eder.” şeklinde bir hükmün olması halinde, sözleşmenin yapıldığı yıl için işçiden fazla mesai onayının alındığı yönünde bir anlam ifade edecek, takip eden yıllarda her işçiden (her yıl Ocak ayı içinde) fazla mesai onay belgesinin alınarak işçi özlük dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

2-) İŞYERİNDE ÖZÜRLÜ TEŞVİKİNDEN YARARLANDIRILAN ÖZÜRLÜLERİN KURUMA OCAK AYINDA YENİDEN BİLDİRİLMESİ.

19.08.2008 tarih ve 2008-77 Genelgeye göre 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmakta olan işverenlerin, her yılın Ocak ayında özürlü sigortalı çalıştırdıklarına dair genelge ekindeki (Ek-1) belgesini Türkiye İş Kurumu İl/ Şube Müdürlüklerinden onaylatarak işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bu belgenin Ocak ayında ibraz edilmemesi halinde, aylık prim ve hizmet belgelerinin 14857 veya 54857 sayılı Kanun türü seçilerek gönderilmesinin engellenmesi amacıyla daha önce verilmiş olan “kod” ilgili ünitece kaldırılacak ve bahse konu belgenin yeniden ibrazına kadar bu işverenler söz konusu Kanunda öngörülen teşvikten yararlandırılmayacaktır.

İşyerinde fazla mesai yaptıran ve özürlü teşvikinden yararlanmakta olan işverenlere önemle hatırlatırız. 

3-) SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMESİ HUSUSUNDA DEĞİŞİKLİKLER.

İlişiksizlik belgesi verilmesi iş ve işlemlerine ilişkin Kurumun 04.02.2011 tarihli, 2011 – 13 sayılı Genelgesinin yayımından sonra gerek mevzuatta yapılan düzenlemeler gerekse Kurum ünitelerince uygulamada yaşanan tereddütlerle ilgili olarak 2013-41 sayılı  Genelge yayınlandı.

İlişiksizlik belgesi alınması ile ilgili işlemleri olan işveren ve yetkililerinin 2013-41 sayılı genelgeyi incelemelerini önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın