English

Bağımsız çalışanların (işverenler) prim oranında değişiklik.

Sirküler No: 1451

6385 sayılı Kanun’un 9.uncu maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 81.inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

Madde 01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, kısa vadeli sigorta kolları prim oranının işyeri tehlike durumuna bakılmaksızın % 2 olarak sabitlenmiş olduğunu 1363 ile 1448 nolu sirkümüzle çalışan sigortalılar için duyurmuştuk.

Yukarıdaki hüküm bağımsız (Bağ-Kur’lu) çalışanlar içinde geçerlidir. Söz konusu değişiklikle tehlike oranı en düşük işlerde çalışan bağımsız çalışanların (Bağ-Kur sigortalıları) ödeyeceği prim oranı %1 olarak artırılmış,  tehlike derecesi riskli olan işlerde prim oranları %4.5 kadar düşürülmüştür. Artık işverenlerin 4/b kapsamında ödeyecekleri prim oranları işyerinin tehlike derecesine bakılmaksızın toplamda (%34,5) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI

(01.10.2008’den itibaren)

(01.09.2013’den itibaren)

Sigorta Kolları

Toplam (Sigortalı) (%)

Toplam (Sigortalı) (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

1 – 6,5

2

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

20

20

Genel Sağlık Sigortası Primi

12,5

12,5

Toplam

33,5 – 39

34,5

İşverenlerin Eylül 2013 döneminden geçerli olmak üzere kendi adlarına prim ödemelerinde yukarıdaki %34,5 prim oranına dikkat etmelerini  önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın…