English

Engelli işçi sigorta prim desteğinde değişik

Sirküler No: 1530

4857 sayılı İş Kanunu’nun engelli istihdamını düzenleyen 30. uncu maddesinde, 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6518 sayılı Kanun 58.nci maddesi ile aşağıdaki değişiklik yapıldı.

 1- 50’den az işçi çalıştırdığı için engelli işçi çalıştırmak zorunda olmayan işveren, engelli işçi çalıştırdığı durumda, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplan işveren hissesi sigorta priminin yarısı üzerinden teşvikten yararlanıyordu. Değişiklikle  “tamamından’’ faydalanacaktır.

2- 50’den fazla işçi çalıştıran işveren, kontenjan (%3) fazlası engelli işçi çalıştırdığı durumda, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesi sigorta priminin yarısı tutarında teşvikten yararlanıyordu. Değişiklikle ‘’ tamamından’’ faydalanacaktır.

Diğer bir değişle; çalıştırdıkları engelli sigortalıları daha önce 54857 sayılı kanun numarasını seçerek Kuruma bildiren işverenler de dahil olmak üzere engelli sigortalı çalıştıran işverenlerin tamamı, engelli sigortalılarını 14857 sayılı kanun numarası seçerek düzenleyecekleri aylık prim ve hizmet belgeleri ile Kuruma bildirerek, söz konusu teşvikten %100 yararlanabilecekler.

Teşvikin Uygulanması.

Mart /2014 aylık prim ve hizmet belgesinden başlayarak, 14857 Kanun numarası seçilmek suretiyle, çalışma gücündeki kayıp oranı en az %40 olan engelli sigortalı için,    e-Bildirge ekranlarında yer alan, “Engelli Teşvik Yönetimi” programı kullanılarak, söz konusu teşvikten yararlanmak mümkün olacaktır.

Uygulama ile ilgili genelge henüz yayımlanmadı. Yayımlandığı takdirde sirkülerimizle duyurulacaktır. 

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında özürlü çalıştıran işveren ve yetkililerinin söz konusu teşvikten yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

 Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.