English

Tapuda konut olarak kayıtlı taşınmazlar işyeri olarak kullanılıyorsa satışında KDV uygulaması

Sirküler No: 1533

Bilindiği üzere, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, fiilen ne amaçla kullanıldığı / kullanılacağına bakılmaksızın tapu / yapı ruhsatında net alanı 150 m2’ ye kadar konut olarak gösterilen taşınmazların tesliminde %1, net alanı 150 m2 ve üzeri konut olarak gösterilen taşınmazlar ve işyerlerinin tesliminde ise %18 oranında KDV hesaplanmaktadır.

Ancak, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 60 Sıra No.lu KDV Sirkülerinin 8.2. Taşınmaz Teslimlerinde KDV Uygulaması başlıklı bölümünde, “Taşınmaz teslimlerinde teslime konu taşınmazın işlem tarihi itibariyle geçerli fiili durumunun dikkate alınması gerekmektedir.” Açıklamasına yer verilerek uygulamada değişikliğe gitmiştir. Söz konusu sirkülerin yayımlandığı tarihten sonra da aşağıda kısa özetleri verilen özelgelerle de konuya işlerlik kazandırılmıştır.

Ankara VDB’nın,03.07.2013 tarih ve 84974990.130(28-2013/32)-20361 sayılı Özelgesinde;

“Konut olarak kullanılmak üzere inşa edildiği ve konut olarak satıldığı, ancak yapı ruhsatında ve tapuda büro olarak kayıtlı olan gayrimenkullerin fiilen konut olarak kullanıldığının tespit edilmesi halinde % 1, konut harici tesliminde ise % 18 oranında KDV uygulanacaktır.”

.23.08.2013 tarih ve 1259 sayılı Özelgesinde;

Projede “ticari niteliğe haiz rezidans”, tapu kayıtlarında ise “rezidans” olarak kayıtlı olan ve yapı ruhsatı 05.10.2010 tarihinde alınmış olan net alanı 150 m2’ye kadar gayrimenkullerin fiilen konut olarak teslime konu edilmesi durumunda % 1, konut harici tesliminde % 18 oranında KDV uygulanacaktır”

Kocaeli VDB’nin, 21.08.2013 tarih ve 93767041-130[28-2012/86]-160 sayılı Özelgesinde;

“60 No.lu KDV Sirkülerinde, taşınmaz teslimlerinde teslime konu taşınmazın işlem tarihi itibariyle geçerli fiili durumunun dikkate alınacağı ifade edilmiştir. Firmanız aktifinde kayıtlı ve tapuda konut olarak tescil edilen 92 m2 net alanı bulunan ancak fiilen iş yeri (mimarlık-inşaat ofisi) olarak kullanılan taşınmazın fiili durumuna göre işyeri olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, metrekare büyüklüğüne bakılmaksızın genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir”

Bu şartlarda, fiilen işyeri yada konut olarak kullanılan yada kullanılacak olan taşınmazların yapı ruhsatında yada tapuda ne olarak gözüktüğü önemli değildir. Buna göre;

– Yapı ruhsatı veya tapuda büro, rezidans işyeri olarak gösterilen net alanı 150 m2’ ye kadar olan taşınmazların fiilen konut olarak teslim edilmesi halinde teslimlerinde %1, 150 m2’ nin üzerinde ise %18 oranında kDV hesaplanması gerekecektir.

– Konut olarak gösterilen taşınmazlar fiilen işyeri, büro olarak kullanılması halinde yada kullanılacaksa teslimlerinde %18 oranında KDV hesaplanacaktır.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın