English

2014 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

Sirküler No: 1534

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi başkanlığınca yayımlanan 31 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile;

2014 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %3,25 (yüzde üç virgül yirmi beş) olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın