English

Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı

Sirküler No: 1535

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 32 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirkülerleri ile;

25 Nisan 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Nisan 2014 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri 30 Nisan 2014 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar kanuni süresinde ödemeleri gerektiği tabiidir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın.