English

Çalışan temsilcileri seçtiniz mi?

Sirküler No: 1536

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.inci maddesi ve 29.08.2013 tarih ve 28750 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ ile İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TEMSİLCİ açıklamalarımızı 1449 nolu sirkümüzle duyurmuştuk.

Kanun ve Tebliğdeki açıklamalara göre;

İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirmelidir. 

– 2 ile 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir,

– 51 ile 100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki,

– 101 ile 500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç,

– 501 ile 1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört,

– 1001 ile 2000 çalışanı bulunan işyerlerinde beş,

– 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.

Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenecektir.

Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.

Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanmalıdır.

İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yaparlar.

Çalışan temsilcilerine aykırılıklarda durumlarına göre 2014 yılı için 1.120,- veya 1.680,- TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında çalışan temsilcileri olmayan işveren ve yetkililerinin Kanun ve Tebliği gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın.