English

Amortisman Oranlarının Belirlendiği Listeye İlaveler

Sirküler No: 1567

 07 Ağustos 2014 tarih ve 29081 Sıra No.lu Resmi Gazete’ de yayımlanan 439 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Amortisman oranlarına ilişkin açıklamaların yer aldığı 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan listeye;

3.65. satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

3.65.1. Su taşımaya mahsus damacanalar 3 %33,33

Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 29.1. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mevcut 29.1. satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki 29.1.1. ve 29.1.2. satırlar eklenmiştir.

29.1. Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan iktisadi kıymetler 15 %6,66

29.1.1. Plastik kalıplar 2 %50
29.1.2. Çelik sac kalıplar ve ayraçlar 5 %20

Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 45.1.8. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

45.1.9. Güneş enerjisi santrali 10 %10

Bilgilerinize sunarız.

 PDF olarak görüntülemek için tıklayın.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.