English

SGK AR-GE teşvikinde beş yıl uygulanma şartı kalktı

Sirküler No: 1590

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik unsurları başlıklı 3.ncü maddesinin 3.ncü fıkrasında yer alan;

– Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde,

– Ar-Ge merkezlerinde,

-Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile,

-4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2’nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin;

Bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının “her bir çalışan için beş yıl süreyle” teşvik kapsamında olacağı hüküm altına alınmıştı.

6552 sayılı Kanunun madde 144/e fıkrası ile “her bir çalışan için beş yıl süreyle” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre 5746 sayılı Kanun teşvikinden faydalanılması sırasında bir çalışanın en fazla 5 yıl süre ile teşvikten yararlanması şartı artık aranmayacaktır.  Yayımı tarihinde  (11.09.2014) yürürlüğe giren bu hüküm uyarınca; daha önce 5 yıl bu teşvikten yararlanmış sigortalılar ile ilgili tekrar teşvikten yararlandırmak için; 01.09.2014-10.09.2014 arası için kanun türü seçilmeksizin veya   yararlanılmakta olan 05510 sayılı kanundan doğan indirim teşviki gibi diğer teşvikler kanun numarası seçilerek, 11.09.2014-30.09.2014 tarihi arası için 5746 sayılı Kanun teşvikinden yararlanması mümkündür.

Arge faaliyetlerinde çalışanları olan işveren ve yetkililerine önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.