English

2014 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı

Sirküler No: 1593

15 Kasım 2014 tarih ve 29176 sayılı  Resmi Gazete’ de yayımlanan 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

2014 yılı için yeniden değerleme oranı %10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.