English

Torba yasadaki vergi, sgk ve diğer kurum ve kuruluşlara olan borçlarda başvuru ve ilk taksit ödemelerinde süre uzatıldı

Sirküler No: 1601

30.11.2014 tarih ve 29191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeni Torba yasadaki vergi, SGK ve diğer kurum ve kuruluşlara olan borçlar için başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinde aşağıdaki değişiklikler yapıldı. 

1-) 10/09/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici    60 ıncı maddede yer alan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine ilişkin süreler hariç olmak üzere, aynı maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

2-) 6552 sayılı Kanunun 73 ve 80 inci maddelerinde yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

3-) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

4-) 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan fıkralarda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. 

Süre uzatma öncesi yapılandırma yapan işverenler elindeki listede yazılı  vade  tarihindeki tutarları yukarıdaki açıklamalar kapsamında 1 ay sonra ödeyebilirler.  Ayrıca  süre uzatma sonrası borç yapılandırması yapacak işveren ve yetkililerinin listede yer alan vade tarihlerine göre borçlarını ödemelerini  önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.