English

2013 yılına ilişkin indirimli orana tabi teslimlerden dolayı yıllık iade tutarı Kasım 2014 KDV beyannamesiyle talep edilmelidir

Sirküler No: 1606

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2’nci maddesi gereğince %1 ve %8 orana tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerinde yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisini aşması halinde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır.

Bu şekilde iade talep edilebilmesi için farkın 17.000,- TL’ yi aşması gerekmektedir. Aşan tutar iade edilebilmektedir.

2013 yılına ilişkin indirimli orana tabi teslimlerden dolayı yüklenilen KDV’nin hesaplanan KDV’den fazla olması ve farkın 17.000,- TL’yi aşması halinde yıllık iadenin en son Kasım 2014 dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile talep edilmesi gerekir. Takip eden dönemlerde iadenin talep edilmesi mümkün olmadığı gibi  Kasım 2014 dönemi beyannamesinde de düzeltme yoluyla talep edilmesi mümkün değildir. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.