English

Kar payının (1’inci temettü dahil) dağıtılması, hesaplanan verginin beyanı ve ödenmesi

Sirküler No: 1607

Şirketlerde kar payı (1’inci temettünün) dağıtılması ile ilgili açıklamalarımıza 12.03.2014 tarih ve 1520 nolu sirkülerimizde yer vermiştik. Kar payı ile ilgili aşağıdaki ilave açıklamalara gerek duyulmuştur.

2014 yılı içerisinden yapılan 2013 yılına ait olağan/olağanüstü genel kurullarda 2013 yılı karının (1’inci temettü) 31.12.2014 tarihine kadar dağıtılmasına (01.12.2014 tarihinden önce kar dağıtım yapan firmalar hariç)  karar veren şirketlerin aşağıdaki hususlara uymaları gerekmektedir.

1-) Genel kurulca 31.12.2014 tarihine kadar şeklindeki dağıtım kararı alınmış kar payının dağıtım tarihinin yönetim kurulunca tespiti gerekir.

2-) Kar dağıtım tablosu düzenlenmelidir.

3-) Dağıtılacak net temettü tutarı ortakların banka hesabına karar tarihi itibariyle yatırılmalıdır.

4-) Aralık 2014 ayı içerisinde ortaklara ödenen kar payı tutarı üzerinden kesilen %15 kar payı stopajının Aralık 2014 dönemine ait muhtasar beyanname (061 kod) ile 23 Ocak 2015 tarihine kadar beyan edilmelidir. (Genel kurul kar dağıtım kararını net tutar olarak karar altına almışsa, brüt tutar bulunarak %15 vergi kesintisi yatırılır.)

5-) Ortak tam mükellef tüzel kişi ise %15 vergi stopajı yapılmayacağını hatırlatırız.

6-) Muhtasar beyanname ile beyan edilen kar payı stopajının 26.01.2015 tarihine kadar ödenmesi gerekir.

Ayrıca 2014 yılı içerisinde olağan/olağanüstü genel kurulda TTK’na rağmen 1. temettünün dağıtılmaması halinde, vergi incelemelerinde dağıtılması gerektiği kabul edilerek vergi ve ceza tarhiyatı söz konusu olabilir. Bu sebeple, genel kurullarınızda 1. temettü dağıtım kararı almanızı ve dağıtmanızı önemle tavsiye ederiz.

Aralık 2014 döneminde kar dağıtımı yapacak olan işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.   

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.