English

Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Sirküler No: 1610

Kurum tarafından geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarılması ile ilgili 2014/28 nolu Genelgesi yayınlandı. 

Genelgeye göre; 

5434, 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlardan birine tabi sigortalı iken aynı sürede bir diğer sosyal güvenlik kurumunda adına prim ödenen sigortalıların yersiz olarak tahsil edilen prim asıllarının geçerli sayılan sigortalılığa aktarılması işlemleri 5458 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tutanağa istinaden devredilen Emekli Sandığı Hizmet Borçlanması ve İşlemleri Daire Başkanlığının 20/4/2006 tarihli ve H-647 sayılı İç Genelgesi, devredilen SSK Tahsisler Daire Başkanlığının 9/5/2006 tarihli ve 12-156.Ek Genelgesi, devredilen Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sigortalılar Daire Başkanlığının 11/5/2006 tarihli ve 80176 sayılı Genel Yazısı ve devredilen SSK Sigorta Primleri Daire Başkanlığının 1/2/2007 tarihli ve 2007/9 sayılı Genelgesi gereğince yapılmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, “Birinci fıkra hükmü saklı olmak üzere sigortalının, bu madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden başka bir sigortalılık hali için prim ödemiş olması durumunda, ödenen primler birinci fıkraya göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık halinde geçmiş kabul edilir.” hükmü yer aldığından uygulama anılan Kanunun ilgili maddesine göre aşağıda belirtilen başlıklar şekilde yapılacaktır. 

1- Prim aktarımı yapılacak sigortalılık statüsünün belirlenmesi,

2- (4/a) (ücretle çalışanlar) kapsamındaki hizmetlerin iptali ve ödenen primlerin (4/b) (işverenler)  kapsamındaki prim borçlarına aktarılması,

     2.1- Çakışan süreler içindeki hizmetlerin iptali,

     2.2- Çakışan süreler içinde (4/a) kapsamında ödenmiş primlerin (4/b) kapsamındaki prim borçlarına aktarılması,

     2.3- Kendi işyerinden veya ortak olduğu işyerinden (4/a) kapsamında bildirilen sigortalılar,

     2.4- Prim aktarımı yapılacak belge türleri,

3- (4/b) kapsamında yapılan prim ödemeleri ve mahsup işlemleri,

4- Çakışan süreler içinde (4/b) kapsamında ödenmiş primlerin (4/a) kapsamındaki prim borçlarına aktarılması,

5- Çakışan sosyal güvenlik destek primine tabi sürelerin prim aktarımı,

6- Primini kendi ödeyen sigortalıların prim aktarma işlemleri,

7- Prim iade işlemleri,

Yukarıdaki konu başlık açıklamaları çok uzun olup, prim aktarması söz konusu olan işveren ve yetkililerinin Genelgeyi gözden geçirmelerini hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.