English

Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yeniden belirlenmiştir

Sirküler No: 1611

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca yayımlanan Tebliğde, 14 Aralık 2014 tarihinden geçerli olmak üzere, reeskont  işlemlerinde uygulanacak,

İskonto faiz oranı yıllık : %9

Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık : %10,50

Olarak belirlenmiştir.  

Bu tebliğ vesilesiyle bir hususu hatırlatmak istiyoruz. Grup şirketleri birbirine, ortaklarına veya ortaklar birbirine borç verdiğinde kanunlarımıza göre emsal oranda faiz almak zorunda olduğu bilinmektedir. Emsal faiz tespit edilirken öncelikle iç emsal kullanılmaktadır. Yani şirket banka kredisi kullanmışsa aynı oranı borç ilişkisinde de kullanabilir. Kayıtlarda banka kredisi yoksa, Maliye Bakanlığı yukarıdaki oranların kullanılması gerektiği görüşündedir.

Ayrıca, borç veren şirketse faiz tutarı üzerinden ayrıca %18 KDV hesaplanması gerektiğini hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.