English

Torba yasadaki kurum alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin sürenin uzatılmasına dair SGK’nın duyurusu

Sirküler No: 1616

Torba yasaya göre vergi, SGK, diğer kurum ve kuruluşların borçlarındaki yapılandırma başvuru ve ilk taksit ödemelerindeki süre uzatımını 03.12.2014 tarih ve 1601 nolu sirkümüzle duyurmuştuk.  SGK tarafından yapılan duyuru aşağıdadır.

10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 60 ıncı maddede yer alan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine ilişkin süreler hariç olmak üzere, 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24/11/2014 tarihli 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; aynı maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Söz  konusu  Bakanlar  Kurulu  kararı  uyarınca  borçların  yapılandırılmasına ilişkin olarak sadece başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi bir ay uzatılmakta,   bu bağlamda, yapılandırma başvuru süresi 2/2/2015 tarihinde; ilk taksit ödeme süresi ise 2/3/2015 tarihinde sona ermektedir.

1601 nolu sirkümüzde belirtilen kurumlara (SGK prim borcu dahil) olan borçların başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinde 1 (bir) aylık süre uzatımı olup, ikişer aylık dönemler halinde ödenmesi söz konusu olan taksit sürelerinin ödenmesine ilişkin olarak son ödeme tarihlerinde bir değişiklik bulunmamaktadır.

Borç yapılandırması olan işveren ve yetkililerine önemle hazırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.