English

01.01.2015 Asgari ücret, gelir vergisi, sakatlık indirimi artırıldı

Sirküler No: 1617

1-) 01.01.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET ARTIRILDI.

01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret (brüt) tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 31 Aralık 2014 tarihli toplantısında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.    

                                                                        01.01.2015 – 30.06.2015   01.07.2015 – 31.12.2015
Aylık (Brüt TL) Aylık (Brüt TL)
16 yaşını doldurmuş olanlar 1.201,50 1.273,50
16 yaşını doldurmamış olanlar 1.201,50 1.273,50

 2-) 01.01.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN GELİR VERGİSİ MATRAH DİLİMLERİ ARTIRILDI.

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine esas olan tarife, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

12.000 TL’ye kadar……………………………………………………………           % 15 

29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası………………………….           % 20

66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL, (ücret gelirlerinde 106.000 TL’nin

29.000 TL’si için 5.200 TL), fazlası……………………………………….               % 27

66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL, (ücret gelirlerinde

106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL),………… fazlası        % 35

3-) 2015 YILINDA UYGULANACAK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI:

Birinci derece sakatlar için………………… 880.- TL

İkinci derece sakatlar için………………….. 440.- TL

Üçüncü derece sakatlar için………………. 200.- TL

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.