English

2015 yılında uygulanacak çevre temizlik vergileri

Sirküler No: 1625

1-) Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi;

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 26 Kuruş, diğer belediyelerde 20 Kuruş olarak hesaplanıp, su faturasına dahil edilerek tahsil edilecektir.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir. 

2- ) İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi;

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır. 

3-) Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi;

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
 1. Derece
 2. Derece  3. Derece  4. Derece  5. Derece
 1. Grup 2.500 1.900 1.600 1.300 1.100
 1. Grup
1.600 1.200 970 770 660
 1. Grup
1.100 800 660 500 400
 1. Grup
500 400 300 250 190
 1. Grup
300 250 170 160 130
 1. Grup
160 130 88 77 55
 1. Grup
55 44 31 26 20

4-) Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi ; 

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44’üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
 1. Derece
 2. Derece  3. Derece  4. Derece  5. Derece
 1. Grup 3.125 2.375 2.000 1.625 1.375
 1. Grup
2.000 1.500 1.212 962 825
 1. Grup
1.375 1.000 825 625 500
 1. Grup
625 500 375 312 237
 1. Grup
375 312 212 200 162
 1. Grup
200 162 110 96 68
 1. Grup
68 55 38 32 25

5-) İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması;

2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7’nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 10 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
 1. Derece
 2. Derece  3. Derece  4. Derece  5. Derece
 1. Grup 1.250 950 800 650 550
 1. Grup
800 600 485 385 330
 1. Grup
550 400 330 250 200
 1. Grup
250 200 150 125 95
 1. Grup
150 125 85 80 65
 1. Grup
80 65 44 38 27
 1. Grup
27 22 15 13 10

Çevre temizlik vergisinin, emlak vergisinin taksit sürelerinde (1. taksit Mart, Nisan ve Mayıs ayı, 2. taksit Kasım ayı içinde) ödenmesi gerekmektedir.  

6-) 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarifelerde yer alan bina gruplarına ilişkin liste aşağıdaki gibidir. 

BİNA GRUPLARI 1-Öğrenci sayısı: (Okul,yurt,kreş,dershane, kurs,eğitim merkez, anaokulu, yuva vb. eğitim ve öğretim faaliyeti yapılan binalar.) 2- Yatak kapasitesi: (Konaklama tesisleri ile hastahaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalar.) 3-Kullanım alanı (m2):

 1. a) Her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri.
b)Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrum, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerler. 4-Koltuk sayısı: (Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri. 5-Personel sayısı:  (1, 2, 3 ve 4 üncü sıradakiler hariç, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan faaliyetlere mahsus binalar.)
   I.GRUP 750’den fazla 500’den fazla 1000’den fazla 5000’den fazla 2000’den fazla 300’den fazla
  II.GRUP 750-500 500-300 1000-500 5000-4000 2000-1500 300-200
 III.GRUP 499-250 299-150 499-250 3999-3000 1499-1000 199-100
 IV.GRUP 249-100 149-50 249-100 2999-2000 999-500 99-50
  V.GRUP 99-50 49-20 99-50 1999-1000 499-250 49-10
 VI.GRUP 49-20 20’den az 50’den az 999-500 249-100 9-4
VII.GRUP 20’den az 500’den az 100’den az 3 ve daha az, konutlar

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.