English

Alkollü içki ve sigara’ da özel tüketim vergisi artırılmıştır, cep telefonu sim kartları için tahakkuk edecek ÖİV tutarı artırılmıştır.

Sirküler No: 1628

Bakanlar Kurulunun 30.12.2014 tarih ve 2014/7127 sayılı Kararı ile bazı mallarda uygulanan ÖTV oranları artırılmıştır. Artırılan tutarlara ilişkin bilgiler şu şekildedir.

Alkollü İçkiler ve Sigaralar; 

Alkollü içki ve sigaralar için belirlenen tutarlar yukarıda tarih ve sayısı belirlenen Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer almaktadır.

Artırılan oran ve tutarlar 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

2-) CEP TELEFONU SİM KARTLARI İÇİN TAHAKKUK EDECEK ÖZEL İLETİŞİM 

VERGİSİ TUTARI ARTIRILMIŞTIR.

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 11 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2015 tarihinden itibaren mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (cep telefonu numarası – sim kartı alınmasında) özel iletişim vergisi tutarı 44,- TL olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.