English

İade edilecek KDV hesaplanırken önceki dönemlerden yüklenim yapılabilmesi için nasıl bir yol izlenmeli

Sirküler No: 1646

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’ na hitaben yazılan 19.02.2015 tarihli yazıda;

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin;

-yürürlüğünden önceki vergilendirme dönemlerine ait tam istisna nedeniyle yüklendikleri KDV’ nin; yüklenildiği dönem ile iadenin talep edildiği dönem arasındaki KDV beyannamelerinde yer alan Devreden KDV ile karşılaştırılması yapılmaksızın, iadenin talep edildiği dönem beyannamesindeki toplam indirim KDV ile kıyaslanarak iade talebinin sonuçlandırılmasının mümkün bulunmaktadır.

– yürürlüğünden sonraki dönemlere ilişkin iade taleplerinde ise indirimle giderilmeyen bir miktarın kalması halinde, kalan tutar iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemde iade edilecek KDV olarak dikkate alınabilir. Yüklenilen KDV’ nin indirimle giderilip giderilmediğinin hesabında, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminden iade talebinin yapıldığı vergilendirme dönemine kadar devreden KDV tutarları dikkate alınır. Bu aradaki vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerde yüklenilen KDV tutarlarından daha az devreden KDV olması durumunda yüklenilen KDV ile devreden KDV arasındaki tutar indirim yoluyla telafi edildiğinden, iade edilecek KDV devreden KDV tutarı kadar olabilir. Bu aradaki vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerden herhangi birinde ödenecek KDV çıkması durumunda ise yüklenilen KDV indirim yoluyla telafi edilmiş olacağından iade talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Şeklinde açıklama yapılmıştır.

Yukarıdaki yazıdan da anlaşılacağı üzere, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin yürürlüğe girdiği Mayıs 2014 döneminden önceki dönemlerde; önceki dönemden yüklenim yapılması halinde yüklenilen dönem ile iadenin talep edildiği dönem arasındaki KDV beyannamelerinde önceki dönemden devreden KDV ile karşılaştırma yapılmaksızın iade talebinin sonuçlandırılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir. Bu süreçte sıkıntı yoktur.

Ancak, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin yürürlüğe girdiği Mayıs 2014 döneminden itibaren önceki dönemlerden yüklenim yapılması halinde, yüklenimin yapıldığı dönem ile iadenin talep edildiği dönem arasındaki KDV beyannamelerinde yüklenilen KDV tutarından daha az devreden KDV’ nin olmaması gerekiyor.

Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse;

Ocak 2015 dönemi KDV Beyannamesine ilişkin bilgiler şöyledir.

Önceki dönemden devreden KDV                           :  8.000,-

Bu dönemde indirilecek KDV                                    : 20.000,-

İndirimler toplamı                                                          : 28.000,-

Hesaplanan KDV toplamı                                           :   5.600,-

Yüklenilen ve iadesi talep edilen KDV                    : 10.400,-

Sonraki döneme devreden KDV                               : 12.000,- TL’ dir.

Yüklenilen ve iadesi talep edilen 12.000,- TL’ nın 9.500,- TL’ lık kısmının Aralık 2014 döneminde alınan mallardan oluştuğunu düşünürsek, iadeye Aralık 2014 döneminden yüklenilebilecek tutarın 8.000,- TL’ yi geçmemesi gerekmektedir.

Firmaların yüklenilen KDV hesabı yaparken, önceki dönemlerde ödenen KDV’ nin indirim yoluyla telafi edilip edilmediğinin kontrol etmeleri ve önceki dönemlerden yüklenilen KDV’ nin sonraki döneme devreden KDV tutarları ile mutlaka kıyaslamaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.  

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.