English

Gerçek kişi ve şirket ortaklarının prime esas kazanç beyanlarında (BAĞ-KUR) dikkat etmeleri gereken hususlar

Sirküler No: 1647

5510 sayılı Kanun’un 4/(b) (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olan gerçek kişi ve şirket ortaklarının prime esas kazanç beyanları ile ilgili hatırlatma yapma gereği duyulmuştur.

1-) PRİME ESAS KAZANÇ BEYANDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR.

5510 sayılı Kanun’un 4/(b) bendi kapsamında sigortalı olanlar aylık prime esas kazançlarını,         e-Devlet üzerinden veya Prime Esas Kazanç Beyan Talep Formu ile Kuruma bildireceklerdir.

Bu sigortalıların aylık prime esas kazançları, 82.inci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırı ile üst sınırı (alt sınırın altı buçuk katı) arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katı olmalıdır.

Sigortalıların prime esas kazançları ile ilgili olarak yapacakları beyanlarının dikkate alınma tarihi; yazılı olarak yapılan beyanda, beyanın Kurum’a intikal ettiği tarihtir. Prime esas kazanç beyanı ay içinde bir kez verilebilir. Belirtilen şekilde yapılan ve başlangıcı gösterilen bu beyan, değiştirilmediği sürece sonraki aylar için de yapılmış sayılır.

2-) İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENİN (BAĞ-KUR’LU) PRİME ESAS KAZANCINDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR.

5510 sayılı Kanun’a göre 4/b (Bağ-Kur’lu) kapsamında sigortalı sayılanlar ödeyecekleri prim tutarına esas olacak kazançları kendileri beyan eder ve bu beyanlarına göre prim öderler.

Kanun’un 4/(b) kapsamında sigortalı sayılan kişi, aynı zamanda işveren ise, beyan edeceği aylık kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamaz. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalılardan günlük kazancı en yüksek olan sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki prim farkı, Kanun’un 89. uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilecektir.

3-) ŞİRKET ORTAKLARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR.

21.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 98. maddesine “Kanun’un 80. inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, tüzel kişiliği haiz kuruluşların ortakları hakkında uygulanmaz.” şeklinde eklenen bent ile çalıştırdığı sigortalı adına bildirilen kazançtan daha az kazanç beyan edilemeyeceğine ilişkin Kanun hükmünden tüzel kişiliğe haiz olan tüm şirket ortakları (Anonim şirket ortakları yönetim kurulu üyeleri ve Limited şirket tüm ortakları) 01.10.2008 tarihinden itibaren muaf tutuldu.

Böylelikle tüzel kişi (Anonim şirket ortakları yönetim kurulu üyeleri ve Limited şirketin tüm ortakları) ortaklarının ödeyecekleri 4/b kapsamındaki primleri matrahı işyerinde çalışan en yüksek ücretli işçi kazancına göre değil, prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilerek ödenecektir.

İşçi çalıştıran gerçek kişi (Tüzel kişi ortakları hariç) işverenlerin prime esas günlük kazançları ile yanlarında çalıştırdıkları sigortalıların prime esas günlük kazançları e-sistem üzerinden Kurum tarafından karşılaştırılmaktadır. Çalıştırdıkları sigortalılardan daha düşük tutarda prime esas kazançları tespit edilen işverenler yüklü prim aslı ve cezasıyla karşılaşabilirler. 

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında işçi çalıştıran gerçek kişi (Tüzel kişi ortakları hariç) işveren ve yetkililerinin durumlarını gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.