English

Genel sağlık sigortası gelir tespiti, yapılandırma ve ödemesinde süre uzatımı

Sirküler No: 1654

Genel Sağlık Sigortalısı olarak tescil edildiği halde gelir testine hiç başvurmayan, borcu olanlar için başvurma ve ödeme süreleri 31.03.2015 tarih ve 29312 sayılı Resmi Gazetedeki 2015/7470 Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılmıştır.

Torba Kanun olarak bilinen (6552 sayılı) Kanunla yapılan düzenlemeler ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında zorunlu Genel Sağlık Sigortalısı olarak tescil edildiği halde gelir testine hiç başvurmayanların                  31 Mart 2015 tarihine kadar gelir testine başvurmaları durumunda Genel Sağlık Sigortası borçlarının yapılacak gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncelleneceği hüküm altına alınmıştı.

Yine aynı Kanunla, zorunlu Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanların                      30 Nisan 2015 tarihine kadar Kuruma başvurmaları durumunda borçlarını peşin ya da 18 eşit taksite kadar yapılandırma imkanı verilmiş, ayrıca borç asıllarının yapılandırılarak          01 Haziran 2015 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği hükmü getirilmişti.

2015/7470 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Kanunda belirtilen süreler 6 ay uzatılmıştır.

Buna göre;

1- Genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiği halde gelir testine hiç başvurmayanların gelir testine son başvuru süresi 30 Eylül 2015’e kadar,

2- Genel sağlık sigortası prim borcu olanların prim borcunu yapılandırmaları için Kuruma son başvuru süresi 02 Kasım 2015’e kadar, 

3- Borçlarını yapılandıranların ilk taksit ve peşin ödeme süresi 30 Kasım 2015’e kadar, uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.