English

Yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteği uygulama sürelerinde değişiklik

Sirküler No:1664

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2015/7496)  08 Nisan 2015 tarih ve 29320 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Kararın 2.nci maddesinde sigorta prim işveren hissesi desteği uygulama süreleri aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir.   

Yeni Kararnameyle, 31.12.2014 tarihine kadar yatırıma başlayanlar için geçerli olan sigorta primi işveren payına ilişkin avantajlı sürelerin yatırıma 2015 yılında başlayanlar için de uygulanması olanağı getirilmiştir.

2015 yılı sonuna kadar başlanılan yatırımlar ile bu tarihten sonra başlanılan yatırımlar için uygulanacak destek süreleri aşağıda tabloda yer almaktadır.

11

2012/3305 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen hususlarda yatırım yapan işveren ve yetkililerine önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.