English

Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı

Sirküler No: 1666

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 76 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

25 Nisan 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 30 Nisan 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.