English

Ücret ödeme şekillerinde aylık, maktu, gündelik, saat ücreti, parça başına ücret vb. yaşanan sorunlar

Sirküler No: 1690

Denetimlerde aylık (maktu), gündelik, saat, parça başına vb. ücret ödemelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

1- AYLIK ÜCRET (MAKTU AYLIK):

4857 sayılı İş Kanunu’nun 49 uncu maddesi son fıkrasında “aylık ücretli işçiden” söz edilmektedir. Aylık ücrete “maktu aylık”da denilmektedir.  Maktu aylığın asıl özelliği, işçinin istirahatli yada izinli olduğu ve hatta diğer herhangi bir nedenle işine devam etmediği durumlarda ücretinden hiçbir kesinti yapılmaması, aylığın noksansız ödenmesidir.

Aylık ücretin diğer bir özelliği ise bir aylık çalışma karşılığı ücretin toptan maktu (kesin) karşılığının belirlenmiş olmasıdır. Aylık ücret için uygulanacağı ayın uzunluğu önemli değildir. Önemli olan bir ayın ölçü olarak alınmasıdır. Bu ay 28, 29 veya 30, 31 gün olabilir.  Ücret 30 gün üzerinden ödenmelidir.

2- DİĞER TÜR ÜCRETLER (GÜNLÜK, SAATLİK VB.): 

Burada ücret çalışma süresinin uzunluğuna göre hesaplanmaktadır. Başka bir deyimle, saat, gün, hafta, ay gibi işin görüldüğü zaman dilimi esas alınarak hesaplanan ücretlere zamana göre ücret denir ve bu durumda saat ücretinden veya günlük, haftalık, aylık ödemeden söz edilir. Çalışma süresi esastır. Bu bakımdan, sözleşme gereği günlük ücretle çalışılıyor ise ayın 28, 29 30  veya 31 gün olmasına göre her ay farklı ücret ödenir.

3- HASTALIK HALİNDE ÜCRET:

a) Maktu/Aylık Ücretliler Bakımından: Maktu aylıkla çalışan işçilere hastalanmaları halinde maaşları 4857/49 uncu madde 4 üncü fıkrası gereği tam ödenmelidir.

b) Diğer Tür Ücretliler Bakımından: Diğer ücret şekillerinde, hastalık halinde kural olarak işverenin ücret ödeme yükümü söz konusu değildir.

4- ÜCRET İLE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: 

a) Aylık (Maktu) Ücretliler Bakımından: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 48. maddesi ikinci fıkrasında, “Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir.” hükmü gereğince aylık ücretli sigortalı işçinin geçici iş göremezlik ödeneğini alması halinde aylık ücreti geçici iş göremezlik ödeneği tutarı kadar mahsup edilerek ödenmelidir. Veya çalışan geçici iş göremezlik ödeneğini işverene verme şartı ile ücret tam ödenebilir.

b) Diğer Tür Ücretliler Bakımından: Aylık ücret dışındaki diğer ücret şekillerinde, sigortalı işçinin hastalığı halinde kural olarak işverenin herhangi bir ücret ödeme yükümlülüğü söz konusu değildir. 

İş sözleşmesi veya iş sözleşmesi yerine düzenlenen belgelerde ücret ödeme kısmında, aylıklı (Maktu) ücretli veya diğer tür ücret ödemesi bulunan işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını, farklı uygulamaları olanların uygulama şekillerini değiştirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.