English

Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortasına tabi olacak.

Sirküler No: 1694

26/01/2015 tarihli ve 2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar (Karar) çerçevesindeki Tebliğ “MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI TEBLİĞİ” 06.05.2015 tarih ve 29347 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. 

Tebliğe göre;

1- Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için sigorta poliçesi yaptırmak zorundadırlar.

2- Teminat tutarları ve prim aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

maden

Sigorta ettiren, sigortalanan personele ilişkin güncel bilgileri ilgili değişiklikten itibaren         5 gün içinde ilgili sigorta şirketine bildirmelidir. Sigortalanan personelin sigorta konusu olmaktan çıkması halinde, kalan günlerin primleri, gün esasına göre, sigorta ettirene iade olacaktır.

Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişi işveren ve yetkililerinin Tebliği gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.    

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.