English

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin düzenlemeler

Sirküler No: 1707

450 ve 451 sıra Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla ilgili bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

1-) Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda “Z” raporu oluşturma zorunluluğu devam etmektedir. Ancak, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda raporlar elektronik ortamda muhafaza edildiğinden, “Z” raporlarından kağıt ortamında çıktı alınması ve muhafaza edilmesi mecburiyeti kaldırılmıştır.

2-) Bankacılık bilgilerini de ihtiva eden ÖKC fişleri ile banka POS harcama belgesinin işyeri nüshasının sadece yeni nesil ÖKC’ nin yazıcısından bastırılması gerekmektedir.

3-) Bankacılık kartları ile yapılan ödeme karşılığında ÖKC fişi yerine fatura düzenlenmesinin söz konusu olduğu durumlarda; mali değeri olan ÖKC fişi yerine satışın faturalı satış olduğunu belirten bir bilgi fişinin ÖKC’ den düzenlenerek müşteriye verilmesi ve bu bilgi fişinde banka POS harcama bilgilerinin de gösterilmesi gerekmektedir.

Belirtilen özellikleri ihtiva etmeyen EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC’ leri kullanan mükellefler, cihazlarının üretici veya ithalatçısı olan yetkili ÖKC firmalarına müracaat ederek cihazlarını en geç 01.08.2014 tarihine kadar yukarıda belirtilen şartlara haiz hale getirmeleri mecburidir. Yetkili firmaların bu talepleri yerine getirmeleri şarttır. Yetkili ÖKC firmaları basit bilgisayar bağlantılı yeni nesil ÖKC’ ler için söz konusu zorunluluğu en geç 01.01.2016 tarihine kadar yerine getirmeleri gerekmektedir.

Basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ÖKC kullanan mükelleflerin, işletmelerindeki harici banka POS cihazlarını 01.01.2016 tarihine kadar yetkili ÖKC firmaları aracılığı ile yeni nesil ÖKC’ lere (Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma Protokollerine uygun olarak) bağlatmaları zorunlu olup, bu tarihten sonra yeni nesil ÖKC’ den bağımsız banka POS cihazları kullanılamayacaktır.   

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.