English

Adalet bakanlığında 29 Haziran 2015 tarihi itibariyle e- tebligat uygulamasına geçilmiştir

Sirküler No: 1710 

Tebligat Kanununun 7/A maddesi ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu kılınmıştı. İşbu yönetmelik 19 Ocak 2013’te yürürlüğe girmiş olsa da, elektronik tebligat çıkarmaya yetkili mercilerden birçoğu henüz bu uygulamaya geçmediğinden  tebligat, eskiden olduğu gibi kağıt ortamında yapılmaktadır.

Elektronik tebligat çıkarmaya yetkili kurumlardan biri olan Adalet Bakanlığı, 29.06.2015 tarihi itibariyle UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) kapsamında KEP’e (kayıtlı elektronik posta) uyum sürecini tamamladığını ve elektronik tebligat gönderimine başlayacağını duyurdu.

Böylelikle, adli mercilerde anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere 29 Haziran 2015 tarihi itibariyle, KEP üyeliği ve elektronik yolla tebligat alma  zorunlu hale geldi. Diğer gerçek ve tüzel kişiler ise isteğe bağlı olarak uygulamadan faydalanabilecek.

Yükümlülerin e-tebligat amaçlı KEP adresi edinmeleri zorunlu olup, bu şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması ve bu muhatapların tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligata elverişli KEP adreslerine bildirim yapılması  zorunludur.

Kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken ancak elektronik tebligat adresi edinmeyen şirketlerin MERSİS’te kayıtlı olan tebligat adreslerine, elektronik tebligat amaçlı KEP adresi edinmeleri için başvuruda bulunmaları konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından bildirim yapılır.

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin adli mercilerden gönderilen tebligatlar ile verilen ödeme, itiraz, cevap gibi süreleri kaçırmamaları ve ciddi hak kayıpları yaşamamaları adına bir an önce KEP adresi almalarını ve elektronik tebligat için gerekli bildirimleri yapmalarını hatırlatırız. KEP ve Elektronik tebligat ile ilgili detaylı bilgilere daha önce yayınlamış olduğumuz 1516 ve 1518 numaralı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.  

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.