English

Sosyal güvenlik kurumu çeşitli iş kollarına ait asgari işçilik oranları listesinde değişiklik yapıldı

Sirküler No: 1714

23.07.2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ekinde (ek:1) yer alan “ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ 2015” listenin değişmiş hali 23 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu vesileyle, gerek satış için gerek kendi ihtiyacı için konut, işyeri, fabrika, okul, otel, elektrik üretim tesis ve bunlarla ilgili tadilat, onarım dekorasyon işleri yapıldığı takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı çerçevesinde yeterli asgari sigorta primi yatıp, yatmadığının kontrolü yapılmaktadır. Yapı Kullanma İzin Belgesi alabilmek için SGK’dan İlişiksiz Belgesi gerekmektedir. Bu belgeyi almakta problem çıkmaması için inşaat devam ederken ve son ayında muhakkak bu hesabın yapılmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını önemle tavsiye ederiz.   
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
PDF olarak görüntülemek için tıklayınız