English

Çalışanlara fiilen çalışılmayan istirahat süreleri ücretlerinin ödenmesi

Sirküler No: 1719

6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna geçici 10 uncu madde eklenmiştir.  Maddede yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanma şartları ve süresini 10.06.2011 tarih ve 1075 nolu sirkümüzle duyurmuştuk.

Söz konusu teşvikten yararlanmada sigortalı yönünden özellik arz eden bir husus aşağıdadır.

ç) Sigortalının fiilen çalışması şartı

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, kapsama giren sigortalıların fiilen çalıştıkları süreler zarfındaki hak ettikleri ücretlerinden dolayı yararlanılmaktadır.

Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izinli olunan süreler gibi sigortalılara fiilen çalışılmış gibi ücreti ödenen süreler zarfında hak kazanılan ücretlerden dolayı da, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Buna karşın, 4857 sayılı Kanunda çalışmış süreler gibi değerlendirilerek ücreti ödenen süreler haricindeki fiilen çalışılmayan (örneğin sigortalıların istirahatlı oldukları) sürelere ilişkin işverenlerce ücret ödenmesi halinde bu ücretlerden dolayı anılan maddede öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Örnek- 4447 sayılı Kanunda aranılan şartları haiz olan (A) sigortalısının, 2015/Eylül ayında 20 gün fiilen çalıştığı, 10 gün de istiharatli olduğu, söz konusu aydaki çalışmasından dolayı bir aylık çalışma karşılığı 1.500,00 TL brüt ücrete hak kazandığı varsayıldığında, söz konusu sigortalının hak kazandığı fiilen çalıştığı 20 günlük 1.000,00 TL tutarındaki kazancından dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten,  istirahatlı süreye ilişkin ödenen 10 günlük ücreti 500,00 TL tutarındaki kazancından dolayı ise 5510 sayılı Kanunun 81/(ı) maddesinde öngörülen destekten yararlanılabilecektir.

Söz konusu kanun kapsamında teşvikten yararlanmakta olan ve fiilen çalışılmayan (sigortalıların istirahatlı oldukları) sürelere ilişkin çalışanlara ücret ödemesi olan işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.