English

Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.

Sirküler No: 1722

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 79 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

  • 23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 28 Eylül 2015 Pazartesi günü,
  • 30 Eylül 2015 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 05 Ekim 2015 Pazartesi günü

sonuna kadar uzatılmıştır.

24 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannameleri ve Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin, 24 Eylül tarihinin Resmi Tatil olması sebebiyle, kanun hükümlerince 28 Eylül 2015 Pazartesi günü sonuna kadar uzadığı malumdur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

 PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.