English

İşveren tarafından ödenecek geçici iş göremezlik ödenekleri cari ay prim borcuna mahsup edilebilir

Sirküler No: 1726

5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Geçici iş göremezlik ödenekleri toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenerek, daha sonra Kurum ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir.” hükmü için Kurumun 2013/33 nolu Genelgesi yayınlanmıştı.

Yazılım çalışmaları tamamlanan geçici iş göremezlik ödeneklerinin işveren borçlarından mahsup edilmesini sağlayacak olan program işletime açılmış olup, Kurum tarafından işyerlerine Mahsuplaşma Programına dahil olmak ve protokol imzalanması için yazı gönderilmektedir.

Kurum ile protokol yapan işverenlerce işveren modülünde sigortalılara ait istirahat raporlarının sona erdiği tarihte veya ay sonlarında, banka kanalıyla veya ücret ile birlikte iş göremezlik ödeneklerinin ödendiğini gösterir makbuzların Çalışmadığına Dair Bildirim Giriş ekranlarından Kurum sistemine giriş işleminin yapılması gerekmektedir. Kısa vadeli sigortalar servisi tarafından MOSİP programında “Ödeme Emri Belgesi” oluşturulan ödeme bilgileri ile işverenler tarafından Kurum Çalışılmadığına Dair Bildirim ekranına girilen ödeme bilgileri “Ödeme Emri Belgesi” oluşturulması aşamasında sistem tarafından karşılaştırılmak suretiyle sorgulanacaktır. Yapılan sorgulama sonucunda Çalışmadığına Dair Bildirim Girişi ekranlarından Makbuz Girişi (Ödeme Bilgisi) yapılan kişilerin ödemeleri “Prim Emanet Hesabına” alınacak, ancak makbuz girişi yapılmayan sigortalıların ödemeleri ise, 325 Ödeme Hesabına alınacaktır.

MOSİP programı tarafından “Prim Emanet Hesabına” alınan tutarlar tahakkuk döneminin bittiği tarihten (Kamu işyerleri için sonraki ayın 7’si, özel işyerleri için sonraki ayın 23’ü) sonraki ilk gün protokol imzalayan işverenin cari ay prim borcuna mahsup  edilecek, ancak prim borcu bulunmaması halinde bir sonraki ay tahakkuk edecek prim borcuna mahsup edilmek üzere emanet hesaplarda tutulacaktır.

Örnek: Kurumla Mahsuplaşma Programı kapsamında protokol imzalanmış olup, 14 Eylül 2015 ayı içinde 3 işçinin geçici iş göremezlik ödenekleri tutarı 450,- TL çalışanlara bankadan ödenmiştir. Ödenen tutarlar Kurumun sistemine süresinde girilmiştir. Şirketin Ağustos 2015 dönemi tahakkuk eden prim tutarı 15.000,-TL olup, mahsup sonrası kalan tutar 30.09.2015 tarihinde Akbank şirket hesabından ödenmiştir.

1-) İşveren tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödenek tutarları için aşağıdaki muhasebe kaydı yapılabilir.

—————————————————————— 14/09/2015  ————————————————————-

136 Diğer Çeşitli Alacaklar ………………………………………………………………..…….. 450,-TL

136 01 Sosyal Güvenlik Kurumundan Alacaklar …………………………….… 450,- TL

136 01 00 Eylül 2015 dönemi kuruma ödenen geçici iş göremezlik ödeneği.  450,- TL

102 Bankalar Hesabı…………………………………………………………………………………..450,-TL

102 01 …… Bankası………………………………………………………. 450,-TL

————————————————————————————————————————————————

2-) Geçici iş göremezlik ödenekleri tutarının mahsubu ve kalan prim tutarının bankadan ödenmesi

—————————————————————— 30/09/2015  ————————————————————-

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs………………………………………….. 15.000,-TL

361 01 Ağustos 2015 dönemi ödenecek SGK primi………………………… 15.000,-TL

        136 Diğer Çeşitli Alacaklar ……………………………………………………………………..…….. 450,-TL

136 01 Sosyal Güvenlik Kurumundan Alacaklar ………………….………450,- TL

136 01 00 Eylül 2015 dönemi kuruma ödenen geçici iş göremezlik öd… 450,- TL

        102 Bankalar Hesabı…………………………………………………………………………………14.550,-TL

102 01 Akbank…….…………………………………………..……… 14.550,-TL

————————————————————————————————————————————————

Mahsuplaşma Programı kapsamında yapılacak protokol zorunlu olmayıp ihtiyaridir. Burada işverenin tek avantajı sigortalılar işverenden izin almadan Sosyal Güvenlik Merkezlerine ve bankalara gitmeden işyerinden geçici iş göremezlik ödeneklerini alacakları için işgücü kaybı olmayacaktır.

Kurumla Mahsuplaşma Programına dahil olmak üzere protokol yapmak isteyen işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.