English

Güncel SGK teşvikleri

Sirküler No: 1730

5510 sayılı Kanun kapsamında çalışanlar ile işyerleri için öngörülen şartların oluşması durumunda uygulanmakta olan birden fazla teşvik bulunmaktadır. Teşviklerden güncel olan ve en çok kullanılanları aşağıdaki gibidir.

sgk

Not: (*) Öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılması sırasında, öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden yararlanılacak, ardından belirtilen Kanunlarda öngörülen desteklerden, işveren hissesine isabet eden beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi üzerinden ilgili kanunlarda öngörülen oranlar üzerinden yararlanılabilecektir.

Bu çerçevede işletmenizde uygulanmayan teşvik olup, olmadığının tetkik edilmesini tavsiye ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.