English

İş kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitimi programı kapsamında çalışanlara yapılan ek ödemeler

Sirküler No: 1732

6645 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili aşağıda yapılan değişikliği 08.05.2015 tarih ve 1678 nolu sirkümüz ile duyurmuştuk.

Söz konusu uygulama ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

6645 Sayılı Kanunun MADDE 9 ile Gelir Vergisi Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“11. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar (Bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz.).”

Yukarıdaki hüküm gereği; Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarların      (her bir katılımcı için ücretle ilişkilendirilmeksizin asgari ücret brüt tutarının yarısı) safi kazancın tespitinde,  gider olarak indirilmesi kabul edilmektedir.

Uygulamadan yararlanmakta olan işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.