English

Raporluya kurum tarafından geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.

Sirküler No: 1736

5510 sayılı Kanun’un 18.inci maddesi gereğince iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halinde sigortalının kurumca yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla istirahatlı kaldığı sürede kendisine geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Hastalık halinde iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere ve diğer hallerde de istirahat süresince her gün için geçici iş göremezlik ödeneği kurumca ödenmektedir. Geçici iş göremezlik ödeneği ile ilgili hususlar aşağıdaki gibidir.

A-) Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

1-) İstirahatın başladığı tarihte sigortalı niteliğinin sona ermemesi, (sigortalı olarak çalışıyor veya işten çıkmışsa 10 günlük sürenin geçmemesi)

2-)  İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminin bildirilmiş olması,

3-) Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması,

gerekmektedir.  Ancak iş kazası ve meslek hastalığında 90 günlük sigorta şartı aranmaz.

B-) Doğum nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

1-) İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,

2-) Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

3-) Bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması,

4-) Doğum olayının gerçekleşmiş olması,

5-) Sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen sürelerin olması,

gerekmektedir.

C-) Geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması,

Sigortalılara hesaplanacak günlük kazancın;

1-) Yatarak tedavilerde yarısı,

2-) Ayakta tedavilerde ise üçte ikisi ödenecektir.

D- Prim, ikramiye gibi ödemelerin geçici iş göremezlik ödeneğine katkısı.

Geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas tutulan devrede prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemelerin bulunması halinde prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise, ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazanç ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca %50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olmayacaktır.

Geçici iş göremezlik ödeneği alacakların yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.