English

Doğal gaz piyasasında faaliyet gösterenlerin 2015 yılı kaynak saptama çizelgelerini EPDK’ ya sunmaları gerekmektedir

Sirküler No: 1747

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca yayımlanan 03.11.2015 tarihli Duyuru’ da; 

Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren (Dağıtım, Depolama, İletim, CNG, İthalat) lisans sahibi tüzel kişilerce, (01.01.2015-31.12.2015) tarihleri arasındaki faaliyetlerine ilişkin  “2015 Yılı Yurtiçi Kaynak Saptama Çizelgesi” nin ilgili kısımlarının,  31 Aralık 2015 sonu itibarıyla, faaliyeti olsun ya da olmasın (faaliyeti olmaması durumunda sıfır yazarak doldurulacak) her bir lisans için ayrı ayrı doldurularak ve şirketi temsile yetkili kişi/kişiler tarafından şirket kaşesiyle birlikte imzalanarak, en geç 11.01.2016 tarihine kadar resmi yazı ekinde Kuruma sunulması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  

Ek: Yurtiçi Kaynak Saptama Çizelge Tablosu (Excel)

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.