English

E-Faturalarda kullanılması gereken UBL kodları

Sirküler No: 1748

UBL Nedir? 

UBL sözcüğü, İngilizce Universal Business Language (Evrensel İş Dili) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Elektronik ortamda düzenlenen iş dokümanları için geliştirilmiştir. İş süreçlerini sistematik hale getirmek ve insan eliyle yapılan hatalı müdahaleleri asgari seviyeye indirmek amaçlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen elektronik fatura çalışmaları kapsamında oluşturulan UBL-TR, UBL 2.0 standardında yer alan belgelerden fatura ve uygulama yanıtının ülkemiz koşullarına göre özelleştirilmesi sonucunda elde edilmiştir.

e-Fatura Tipleri Nelerdir?

UBL-TR standardına göre e-Fatura düzenlenirken seçilebilecek fatura tipleri aşağıdaki gibidir:

1. Satış

2.İade

3.Tevkifat

4.İstisna

5.Özel Matrah

6.İhraç Kayıtlı

İstisna Kodları Nasıl Seçilmelidir?

e-Fatura düzenlenirken içerikte vergi istisnası uygulanan ya da KDV’siz bir satır varsa istisna sebebi ilgili kod seçilerek mutlaka belirtilmelidir. UBL-TR’de kullanılan kodlar ve kodlara ilişkin listelerin anlatıldığı kılavuz http://efatura.gov.tr/dosyalar/UBL-TR_Kod_Listeleri-Istisna_Tevkifat_ve_Muafiyet_Kodlari.pdf adresinde yayımlanmıştır. Faturanın tipine göre kullanılacak vergi istisnasına ait liste de değişmektedir. Düzenlenen faturadaki istisna kapsamındaki satış, KDV Kanunu’nun istisna maddelerinden hangisi ilgilendiriyor ise o maddeye karşılık gelen kod seçilmelidir. Kodlar 1 No.lu KDV Beyannamesindeki istisna kodları ile aynıdır. Dolayısıyla düzenlenen fatura beyan edilirken, KDV Beyannamesinde aynı istisna kodunun seçilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Aşağıda düzenlenebilecek fatura türleri, seçilmesi gereken kodlar ve fatura tiplerine ilişkin örnekler yer almaktadır.

UBL

Özellikli Durumlar Nelerdir?

  • 351 kodu, 1 No.lu KDV Beyannamesinin doldurulmasına ilişkin açıklamalar ve işlem kodları dışındaki, istisna olmayan ancak “0” KDV’li fatura oluşturulması gereken durumlarda kullanılacaktır.
  • Düzenlenen yansıtma faturalarında hem KDV’li hem de KDV’siz satır bulunması mümkündür. Satış fatura tipi seçildikten sonra istisna kapsamındaki satır için 351 kodu seçilerek fatura düzenlenebilir.
  • İade faturası düzenlenirken KDV oranı “0” (sıfır) seçildiğinde herhangi bir kod girişi istenmemektedir.
  • İade faturası düzenlenirken iadeye konu olacak satış faturasının numarasının girilmesi gerekmektedir. e-Fatura mükellefiyeti başlamadan önce düzenlenmiş olan kağıt faturaya iade faturası düzenlenmesi gerekirse; fatura tipi iade olarak seçilmeli, “İadeye Konu Olan Fatura Bilgileri” kısmında “Satır Ekle” düğmesine basılmamalı, not bölümüne iadeye ilişkin fatura numarası ve tarihi yazılarak fatura oluşturulmalıdır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.