English

Prime esas kazanca tabi olmayan günlük yemek (nakit) yardımı tutarında değişiklik

Sirküler No: 1749

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ’i 08 Kasım 2015 tarih ve 29526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup,  Tebliğ ile günlük prime esas kazanca tabi olmayan yemek (nakit) yardımı tutarındaki değişiklik aşağıda açıklanmıştır.

Değişiklik öncesi durum.

Prime tabi tutulmayacak günlük yemek (nakit) yardımı tutarını 07.01.2015 tarih ve 1619 no.lu sirkümüzle aşağıdaki gibi duyurmuştuk.

1 tablo

Değişiklik sonrası durum.

Tebliğ ile yapılan değişiklik sonrası 01.11.2015 tarihinden itibaren prime tabi tutulmayacak günlük yemek (nakit) yardımı tutarı aşağıdaki gibi olmalıdır.

2 tablo

Çalışanlarına yemek (nakit) yardımı yapan işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını, mevcut bordro parametre değişikliğinin yapılmasını öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.