English

Karın elde edildiği dönemler itibariyle kar dağıtımlarından kaynaklanan tevkifatlar

Sirküler No: 1753

Bildiğiniz üzere, tam mükellef kurumlar tarafından kurum ortaklarına dağıtılan karlar Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesinin (i) ve (ii) alt bentleri uyarınca tevkifata tabidir.

Karın elde edildiği vergilendirme dönemleri itibariyle, yürürlükte olan mevzuat hükümlerince farklı oranlarda ve farklı yollarda tevkifat hesaplanması söz konusudur. Dolayısıyla tam mükellef kurumların geçmiş yıllarda elde ettiği karlardan dağıtım kararı alırken, aşağıdaki tabloyu göz önünde bulundurmalarını tavsiye ediyoruz.

tablo4

 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.