English

E-tebligat başvuru süresi 01.04.2016 tarihine kadar ertelenmiştir

Sirküler No: 1760

467 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin bildirimi ve elektronik tebligat edinmesi zorunluluğunun başlangıç tarihi 01.04.2016 tarihi olarak değiştirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.