English

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10. maddesindeki teşvik süresi 5 yıl daha uzatıldı

Sirküler: 1763

6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici 10.uncu madde eklenmişti.

“Geçici Madde 10 – (Ek: 13/2/2011-6111/74 md.) 

31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.”

Söz konusu maddedeki teşvikten yararlanılması ile ilgili açıklamalarımızı detaylı olarak 16.06.2011 tarih ve 1075 sayılı sirkümüz ile duyurmuştuk.

28 Aralık 2015 Tarihli ve 29576 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8321 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10.uncu maddesinin uygulama süresi 31.12.2015 tarihi 31.12.2020 olarak değiştirilmiş ve teşvik süresi 5 yıl daha uzatılmıştır.

16.06.2011 tarih ve 1075 nolu sirkümüzdeki açıklamalar kapsamında 31.12.2015 tarihinden sonra sigortalı ve işveren yönünden gerekli şartları sağlayacak şekilde 31.12.2020 tarihine kadar çalışan istihdam edecek işveren ve yetkililerinin teşvik hükümlerinden yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.