English

2016 yılı yemek parası, çocuk zammı, aile zammı ve kıdem tazminatı tutarında değişiklik

Sirküler No: 1765

1-) 2016 yılında sigorta primine tabi tutulmayacak yemek parası, çocuk zammı, aile zammı ve işverenler tarafından sigortalılar adına ödenen özel sağlık sigortası primleri ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları aşağıda açıklanmıştır.

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK     HESAP TARZI          01.01.2016

                                                                                                                                                 31.12.2016

                                                                                                                                                        (TL)

Yemek Parası

(Fiilen çalışılan gün başına)                       (Brüt günlük asgari ücretin x %6=)         3,29

 

Çocuk Zammı

(En fazla iki çocuk için verilebilir.

Çocuk başına aylık)                                 (Brüt aylık asgari ücretin x %2=)             32,94 

Aile Zammı (Aylık)                                (Brüt aylık asgari ücretin x %10=)           164,70

İşverenler tarafından sigortalılar

için özel sağlık sigortalılarına ve

bireysel emeklilik sistemine ödenen

özel sağlık sigortası primleri ve

bireysel emeklilik katkı payları      (Brüt aylık asgari ücretin x %30=)            494,10 

2-) VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI. 

01.01.2016 – 30.06.2016 tarihinden itibaren geçerli olan vergiden müstesna çocuk zammı tutarı aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Dönem                         0 – 6 Yaş Grubunda Yer  Alan   Daha Büyük Çocuklara                        

                                              Çocuklara İlişkin                      Çocuk Zammı (TL)      

                                             Çocuk Zammı (TL)

01.01.2016-30.06.2016                    44,41                                              22,20

 

3-) KIDEM TAZMİNATI TAVANI TUTARI.

01.01.2016 – 30.06.2016 dönemi arası geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı aşağıdaki gibi yeniden belirlendi.

              DÖNEMİ                        TUTARI (TL)

01.01.2016 – 30.06.2016               4.092,53

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.