English

Mali mührü arızalananların dikkat etmesi gereken hususlar

Sirküler No: 1780

e-Fatura uygulamasında kayıtlı mükelleflerden mali mührü arızalananların dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bir duyuru yayımlanmıştır.

Duyuruda özete;

Mali mührü arızalanan e-Fatura mükelleflerinin bu süreçte kağıt fatura düzenlemelerinin mümkün olduğu belirtilmiştir. Ancak bu mükellefler aynı zamanda e-Arşiv Uygulamasına da kayıtlı iseler kağıt fatura yerine e-Arşiv fatura düzenleyeceklerdir.

Bu dönemde düzenlenen kağıt faturaların yetkili makamlara ibrazı halinde mali mühürlerinin arızalı olduğunu tevsik edici başkaca belgelerle (Tübikat  KamuSM’ye yapılan başvuruya ilişkin dilekçe, Başkanlığa yapılan bildirime ait dilekçe, vb.) tevsik etme yükümlülüğü olduğundan bu başvuruların yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, böyle bir sorunla tekrar karşılaşmamak için ikinci bir mali mühür edinmek mümkündür.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.