English

Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinleri.

Sirküler No: 1783

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 91 inci maddesi uyarınca geçici koruma sağlanan yabancıların çalışmalarına ilişkin usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik “GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK” 15.01.2016 tarih ve 29594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümlerine göre;

Çalışma izni alma zorunluluğu. 

Geçici koruma sağlanan yabancılar (Suriye’liler gibi), çalışma izni olmaksızın işyerlerinde çalışamaz veya çalıştırılamaz.

Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti başvurusu. 

a-) Geçici koruma sağlanan yabancılar, geçici koruma kayıt tarihinden altı ay sonra çalışma izni almak için Bakanlığa başvuruda bulunabilir,

b-) Çalışma izni başvuruları, geçici koruma sağlanan yabancıları çalıştıracak işveren tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacaktır.

c-) Bağımsız çalışma iznine başvurma hakkı olan geçici koruma sağlanan yabancılar kendi adına başvuru yapmalıdır.

d-) Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni muafiyeti kapsamındadır. Çalışma izni muafiyeti başvuruları, geçici koruma sağlanan il valiliğine yapılır. Bu başvurular, ilgili valilik tarafından Bakanlığa bildirilir.

İstihdam kotası. 

a-) Çalışma iznine başvurulan işyerinde çalışan geçici koruma sağlanan yabancı sayısı, işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçemez.

b-) Toplam çalışan sayısı ondan az olan işyerlerinde, en fazla bir geçici koruma sağlanan yabancının çalışmasına izin verilebilir.

Çalışma izni verilmesi ve bildirim.

a-) Başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara Bakanlık tarafından çalışma izni verilir ve bu durum İçişleri Bakanlığı ile işverene bildirilir.

b-) Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışması uygun görülen geçici koruma sağlanan yabancılara verilen çalışma izni muafiyetleri ilgili valiliğe bildirilir.

Ücret. 

Geçici koruma sağlanan yabancılara asgari ücretin altında ücret ödenemez.

Geçici koruma kapsamında yabancı işçi çalıştıracak işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.  

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.