English

Sosyal güvenlik kurumu başkanlığının asgari ücret desteği ile ilgili duyurusu

Sirküler No: 1790

6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 68 inci maddede, haklarında uzun vadeli sigorta kolu hükümleri uygulanan sigortalılardan dolayı 2016/Ocak ila 2016/Aralık aylarına münhasır olmak üzere Hazine desteği verilmesine imkan sağlanması ile ilgili hususları 28.01.2016 tarih ve 1785 nolu sirkümüz ile duyurmuştuk. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı söz konusu hususlar ile ilgili 05.02.2016 tarihinde aşağıdaki duyuruyu yapmıştır.

Duyuru gereğince;

1-) Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı aranmayacak olup, usul ve esası genelgede açıklanacak olan şartları taşıyan işverenler asgari ücret desteğinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklar.

2-) Verilecek destek tutarı takip eden ayda tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edileceğinden, 2016/Ocak ayında çalıştırılan sigortalılardan dolayı verilecek olan Hazine desteği de 2016/Şubat ayına ilişkin prim borçlarından mahsup edilecektir. Dolayısıyla mahsuplaşma işlemi 2016/Mart ayında yapılacaktır.

3-) Konuyla ilgili uygulamanın usul ve esaslarının hazırlandığı, Kanunda belirtilen ilgili kamu kuruluşlarının görüşlerine sunulduğu, ilgili kamu kuruluşlarının görüşleri alındıktan sonra genelgenin yayınlanacağı bildirilmiştir.

4-) Teşvik maddesi gereğince işverenler 2016/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve muhteviyatı primlerin ödenme şeklinde herhangi bir değişiklik olmayacağından, 2016/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve muhteviyatı primlerin ödenmesi ile ilgili işlemler mevcut uygulamalar çerçevesinde yürütülecektir.

Duyuru gereğince  işveren ve yetkililerinin  2016/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini ve prim ödemelerini normal işleyişe göre yerine getirmelerini öneririz.

(Ayrıca uygulama ile ilgili genelge yayımlandığında detaylı bilgiler en kısa sürede duyurulacaktır.)

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.