English

Yurt dışı iştirak kazançlarının Türkiye’ ye transfer edilmesi

Sirküler No: 1791

Kanuni ve iş merkezi Türkiye’ de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki şirketlerin sermayesine iştirak eden kurumların, Kanunun 5’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları halinde bu iştiraklerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.

İstisna şartlarından bir tanesi de; iştirak kazancının, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ ye transfer edilmesidir.

Bu nedenle, 2015 yılında yurt dışı şube kazancı veya yurt dışı iştirak kazancı elde eden firmaların bu kazançlarını kurumlar vergisi beyanname verme tarihi olan 25 Nisan 2016 tarihine kadar Türkiye’ ye transfer etmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.