English

4/b kapsamında çalışan emeklilerin maaşından %10 kesilen SGDP kesintisi kaldırıldı.

Sirküler No:1800

6663 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bu Kanunun 23.üncü, 24.üncü ve 31.inci maddeleriyle 5510/4(b) (Bağımsız çalışanlar) kapsamında çalışanların emekli maaşından kesilen %10 SGDP kesintisi kaldırılmıştır.

Yapılan değişiklikler sonrası, 

1-) Bu Kanun’un 23.üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un “Sigortalı sayılmayanlar” başlıklı 6.ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

n) 30 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere, yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının         (b) bendi kapsamında çalışanlar,”

Yapılan düzenlemeyle, yaşlılık aylıkları kesilmeksizin 5510/4(b) kapsamında çalışanlar herhangi bir prim ödememeleri için sigortalı sayılmamışlardır.

2-) Aynı Kanunun 24.üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un “Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi” başlıklı 30.uncu maddesinde  ve GEÇİCİ MADDE 14. (Sosyal güvenlik destek primine ilişkin geçiş hükümleri)’de yapılan değişikliklere göre;

4/(b) kapsamında çalışmaya başlayan ya da bu kapsamdaki çalışmasını devam ettiren emeklilerden 01.03.2016 tarihinden itibaren emekli maaşlarından sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesilmeyecektir.

Emekli olup 5510/4(a) kapsamında SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödenmek suretiyle çalışan kişilerle ilgili bir değişiklik olmamıştır. Bu durumda olan ve emeklilik sonrası bordrolu olarak bir işyerinde 4/(a) kapsamında SGDP ödenerek çalışan kişilerin işyerinden aldıkları ücretlerden yine eskiden olduğu % 7.5 işçi payı, yüzde %22.5 + %2 (KVS) işveren payı olmak üzere 4/(a) kapsamında SGDP kesilmeye devam edecektir.

01.03.2016 tarihinden itibaren 5510/4(b) (Bağımsız çalışanlar) kapsamında çalışmaları olanların emekli maaşından %10 SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) kesilmemesi gerekir. Bu durumun takip edilmesini, Kanuna rağmen kesinti yapılan işverenlerin Kuruma dilekçe vererek kesintiyi durdurmalarını ve fazla kesintileri aide alabileceklerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.