English

İlave sigorta primi teşvik oranı %6 uygulanmasında asgari çalışan sayısı kaldırıldı

Sirküler No: 1805

6663 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bu Kanunla ilave sigorta primi teşvik oranı (%6) uygulamasında asgari çalışan sayısı kaldırılmıştır.  (Teşvik uygulaması ile ilgili hususlar 14.08.2013 tarih ve 1439 no.lu sirkümüzde mevcuttur.) 

Bu Kanun’un 28.inci maddesiyle, 5510 sayılı Kanunun “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlıklı  81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

Maddenin yeni şekli 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine uygulanmak üzere, birinci fıkranın (ı) bendinde belirtilen ve Hazinece karşılanan puana, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Maddenin yeni şekli gereğince;

1) Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak’ta faaliyet gösteren işyerleri 31 Aralık 2016 tarihine kadar,

2) Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat’ta faaliyet gösteren işyerleri 31 Aralık 2017 tarihine kadar,

3) Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van  illeri ve Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren işyerleri 31 Aralık 2018 tarihine  kadar,

5510/4(a) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerleri için, sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenen altı puanda ilave edilmek suretiyle toplamda (%5+%6)%11 sigorta primi teşviki uygulaması devam etmektedir.

Yukarıdaki illerde ve ilçelerde işçi çalıştıran/çalıştıracak olan işveren ve yetkililerinin söz konusu %6 ilave teşvikten yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.